2002 övertog Maria ansvaret för honungsproduktionen. Det var året innan införskaffat ett bisamhälle. Efterhand har antal bisamhällen ökat och uppgår våren 2008 till 6 bisamhällen. Honung finns till salu.